1. Miss Zobizini Tunzi answered,

“I think the most important thing we should be teaching young girls today is leadership. It is something that has been lacking in young girls and women for a very long time. Not because we don’t want to, but because of what society has labelled women to be. I think we are the most powerful beings in the world and that we should be given every opportunity, and that is what we should be teaching these young girls to take up space. Nothing is as important as taking up space in society and cementing yourself, Thank you.”  

 

โซซิบินี่ ทูนซี่ กล่าวว่า “ฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะสอนเด็กสาวสมัยนี้ก็คือความเป็นผู้นำ มันเป็นสิ่งที่เด็กสาวและผู้หญิงขาดเป็นเวลานาน ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการจะเป็นผู้นำนะ แต่เป็นเพราะบทบาทที่สังคมนิยามให้ผู้หญิงเป็นต่างหาก ฉันคิดว่าพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลก และเราควรจะได้รับโอกาส นี่คือสิ่งที่เราควรจะสอนเด็กสาว เพื่อหาจุดยืน (มีพื้นที่ในสังคม) ให้ตนเอง ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการหาจุดยืนในสังคมและทำให้ตัวเราแข็งแกร่ง (เพื่อยืนหยัดในสังคม)”

……………………………

Vocabulary

- Important: สำคัญ

- Leadership: ความเป็นผู้นำ

- Lack: ขาดแคลน

- For a long time: เป็นเวลานาน

- Society: สังคม

- Label: ติดป้าย ทำเครื่องหมาย นิยาม แบ่งประเภท

- The most powerful being: คน หรือ มนุษย์ที่ทรงพลังที่สุด

- Opportunity: วาระโอกาส

- Take up space: กินที่ ใช้พื้นที่

- Cement: ฉาบปูน ฉาบด้วยซีเมนต์ ทำให้ติดกัน (ในที่นี้แอดขอแปลเป็น ทำให้ตนเองแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดในสังคม – เหมือนฉาบตัวเองไว้ในสังคม)

……………………………

2. Miss Madison Anderson (First Runner-Up), Puerto Rico, said 

 

"There's so many things that I would love to teach young girls if I have the opportunity to be your next Miss Universe, such as: in a world where so many people wear a mask, it's such a beautiful thing to see an authentic soul. So, to embrace your uniqueness, to embrace who you are, because you just don't know who you can inspire, just by being you. So, celebrate that.”

 

เมดิสัน แอนเดอร์สัน (รองอันดับหนึ่ง) นางงามจากเปอร์โตริโก กล่าวว่า “มีหลายอย่างเลยที่ดิฉันอยากจะสอนเด็กสาวทั้งหลายถ้าดิฉันได้รับตำแหน่งเป็นนางงามจักรวาลคนต่อไป เช่น ในโลกที่มีแต่คนสวมหน้ากากนี้ การที่ได้เห็น หรือสัมผัสจิตใจที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สวยงามมาก ดังนั้นโอบกอดความพิเศษของตัวคุณเองไว้ เพราะคุณไม่รู้เลยว่า การเป็นตัวของตนเองนั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้บ้าง ดังนั้นยินดีกับสิ่งที่ตนเองมีเถอะ (ฉลองให้กับสิ่งที่ตนเองเป็น)”

……………………………

Vocabulary

- Wear: สวมใส่

- Mask: หน้ากาก

- Authentic: ของแท้ แท้จริง

- Soul: จิตใจ วิญญาณ

- Embrace: โอบกอด อ้าแขนรับ

- Uniqueness: ความเป็นหนึ่งเดียว ลักษณะเฉพาะ

- Inspire: บันดาลใจ ดลใจ

- Celebrate: เฉลิมฉลอง

3. Miss Sofia Aragon (Second Runner-Up), Mexico, said 

 

"It's very important to teach young girls today, the importance of their true value. We see so many perfections in social media, perfect lives, perfect bodies, perfect faces, perfect relationships. Nothing is that real. We have to teach them that who they are is already amazing. Who they are is already worth it. Because what they really are is not what it looks like, [It's] what they feel, what they act, and the way they react to the world. I believe a girl is worth for what she has to offer to the world, worth more than the way she looks." 

 

โซเฟีย อารากอน (รองชนะเลิศอันดับสอง) นางงามจากประเทศเม็กซิโก กล่าวว่า“การสอนให้เด็กสาวรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในโลกแห่งการสื่อสาร (social media) นั้น เราจะเห็นแต่ความสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ รูปร่างที่สมบูรณ์แบบ ใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นความจริงที่เที่ยงแท้ 

 

เราต้องสอนเด็กๆว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นนั้น ดีอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้ว เพราะ สิ่งที่เราเห็นคนอื่น แสดงออกมา อาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา 

 

ฉันเชื่อว่าสิ่งที่เด็กสาวทำเพื่อโลกนี้ต่างหาก คือสิ่งที่มีค่า และมีค่ามากกว่ารูปลักษณ์ของพวกเธอเสียอีก”

……………………………

Vocabulary

- Value: คุณค่า มูลค่า

- Relationship: ความสัมพันธ์

- Nothing is that real: ไม่มีอะไรแท้จริง

- Worth: มีค่า มีคุณค่า

- Act: แสดง

……………………………

 

4. ในรอบ Top 5 

Miss Zozibini ได้รับคำถาม ว่า 

"Are leaders of today doing enough to protect future generations from climate change? If not, what more should they be doing?"

“คุณคิดว่า ทุกวันนี้ บรรดาผู้นำประเทศได้จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มากพอหรือยัง / ถ้ายังไม่มากพอ คุณคิดว่า ผู้นำทั้งหลายควรจะทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง”

 

และนี่คือคำตอบของโซซิบินี่ ทูนซี่

“I think that the future leaders could do a little bit more. However, I feel like we, as individuals ourselves, can also play a part in making the climate in the way it should be in the future. I mean, we have Children Protesting for climate, and I feel like adults should join as well, and we should have corporations join as well. And, the government should take it seriously. I mean, from 6th grade have been learning that the climate is deteriorating, and the planet is dying. It is up to us to keep our planet safe, thank you.”

“ฉันคิดว่าผู้นำในอนาคตควรจะทำให้มากกว่านี้นิดนึง อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกว่าแต่ละคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการทำให้สภาพอากาศมันเป็นแบบที่ควรเป็นในอนาคตได้ เด็กๆหลายคนกำลังประท้วงเพื่อปกป้องสภาพอากาศ ฉันรู้สึกว่าผู้ใหญ่ก็สามารถให้ความร่วมมือได้นะ บริษัทก็ควรร่วมเช่นกัน รัฐบาลเองก็ควรจะจริงจังกับเรื่องนี้ ฉันแค่อยากจะบอกว่า (ฉันหมายความว่า) เด็ก ป.6 เริ่มเรียนรู้แล้วว่าตอนนี้สภาพอากาศกำลังถูกทำลาย และโลกของเราก็กำลังจะตาย จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะทำให้โลกนี้ปลอดภัย”

……………………………

Vocabulary

- Future: อนาคต

- Leader: ผู้นำ

- A little bit: อีกนิดหน่อย

- More: มากขึ้น

- However: อย่างไรก็ตาม

- Individual: แต่ละบุคคล บุคคล

- Play a part in: มีส่วนร่วมใน …

- Climate: สภาพอากาศ

- Children: เด็กๆ

- Protest: คัดค้าน ประท้วง

- Adult: ผู้ใหญ่

- Corporation: บริษัท

- Government: รัฐบาล

- Take it seriously: จริงจัง ตั้งใจ

- Mean: หมายความว่า หมายถึง

- Deteriorate: ทำให้ทรุดโทรม ทำให้แย่ลง

- Be up to: ขึ้นอยู่กับ

- Planet: โลก ดาวเคราะห์

5. Final Statement

 

หลังการตอบคำถามรอบ Top3 และ Final Walk สาวงามทั้งสามจะต้องฝาก Final Statement ให้กับทุกคน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง และเป็นกิจกรรมสุดท้าย ที่สาวงามจะต้องเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ

เราไปดูกันว่า โซซิบินี่ ทูนซี่ กล่าวไว้ว่าอย่างไร

 

“I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful, and I think that is time that that stops – today. I want children to look at me and see my face, and I want them to see their faces reflected in mine,” said Zozibini Tunzi.

โซซิบินี่ ทูนซี่ กล่าวว่า“ฉันเกิดมาในโลกที่ ผู้หญิงที่เหมือนฉัน มีสีผิวแบบฉัน มีผมแบบฉัน ไม่เคยถูกมองว่าสวย และฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ความคิดแบบนี้จะหมดไป-ในวันนี้ ฉันอยากให้เด็กๆมองที่ฉัน ดูใบหน้าฉัน แล้วเห็นใบหน้าของตนเองสะท้อนอยู่บนใบหน้าฉัน”

……………………………

Vocabulary

- Grew up (verb ช่อง2 ของ grow up): เจริญเติบโต

- Look like: ดูเหมือน

- Skin: ผิวพรรณ

- Consider: พิจารณา

- Face: ใบหน้า

- Reflect: สะท้อนกลับ สะท้อนให้เห็น

หลังจากได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับบทความนี้ไปแล้ว ถ้าสนใจหาที่เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะอยากพูดภาษาอังกฤษเป็น 

สนใจเรียนภาษาอังกฤษให้พูดได้ กับเราที่  www.engterminal.com

Learn English with Miss Universe​

ขอแสดงความยินดีกับ Miss Zozibini Tunzi นางงามจักวาลคนล่าสุด จากประเทศแอฟริกาใต้ค่า
******************


เวทีประกวดนางงามระดับจักรวาล เป็นแหล่งฝึกภาษาอังกฤษที่ดีแห่งหนึ่งของแอดเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะการได้ฟังบทสัมภาษณ์ของสาวงานที่ตอบคำถามบนเวที เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้แอดได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียว และต้องบอกเลยว่า หลายๆคำถามที่กรรมการหยิบยกขึ้นมา ก็ยากเหลือเกิน
แต่ต้องยอมรับว่าสาวงามทั้งหลายเก่งมากๆ พวกเธอมีไหวพริบดี มีสมาธิสูง สามารถตอบคำถามสุดหิน กันได้คมคาย ชัดเจน จนแอดอดชื่นชมในความสวย เก่ง ของพวกเธอไม่ได้จริงๆ 
และเช่นเคย แอดก็ไม่พลาดที่จะนำคำศัพท์ใหม่ๆ วลีเด็ดๆที่ได้จากการตอบคำถามของสาวงามในรอบ 3 คนสุดท้าย หรือรอบ Final Round และ ประโยคโดนๆ ของ Miss Zozibini Tunzi ในการตอบคำถามรอบ 5 คนสุดท้ายและ Final statement มาให้ทุกคนได้เรียนกันค่ะ
มาดูกันว่ามีศัพท์ใหม่อะไรบ้าง 


อ่านแล้ว ทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “สมมง จริงๆ”​

ในรอบ TOP3 Steve Harvey (พิธีกร) ถามคำถามว่า 

"What is the most important thing we should be teaching young girls today?"อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด ที่เราต้องสอนเด็กสาวในปัจจุบัน

englishterminal

Call us Click!!

สาขาสะพานใหม่-รามอินทรา
3/301 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.​

สาขาเดอะทรี-ปทุมธานี
99/99-2 ศูนย์การค้าเดอะทรีอเวนิว ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สาขาเดอะคริสตัล-ชัยพฤกษ์
99/7 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล พีทีที ม.5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Copyright © 2021 ENGLISH TERMINAL

DBD engtermonal

สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

555/9 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

englishterminal