1. The Value of Love.

 

คุณค่าของความรัก คือ การรู้จักทำหน้าที่ต่อกันให้ถูกต้อง

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉 “The Value of Love is realizing to treat each other properly.”

 

Vocab

• Value (n): คุณค่า

• realize (v): รู้จัก

• treat (v): ปฎิบัติตน

• properly (adv): อย่างเหมาะสม

2. True Love is compassion.

 

รักแท้คือกรุณา รักมีแต่ให้ ไม่คิดจะทำร้ายใคร ไม่หวังผล 

(เครดิต: พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี))

 

👉 “True love is compassion. A person who has true love is a real giver. He/ She doesn’t harm anyone, and never expect any return.”

 

Vocab

• compassion (n): กรุณา

• real (adj): แท้จริง

• giver (n): ผู้ให้

• harm (v): ทำร้าย

• expect (v): คาดหวังผล

• return (n): ผลประโยชน์

 

3. Give first, then receive

 

อยากให้ใครพอใจเรา ต้องยื่นความพอใจให้เขาก่อน

(เครดิต: พระปัญญานันทภิกขุ)

 

👉If you want someone to be satisfied with you, you should satisfy him/her first.

 

Vocab

• satisfied with (adj.): รู้สึกพอใจ

• satisfy (v): ทำให้พอใจ

 

4. Hearts & Happiness

 

รอยยิ้ม ที่ออกมาจาก “หัวใจ” ก็คือ “ความสุข” ที่เปื้อนอยู่บนใบหน้า

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉A smile from the bottom of one’s “hearts” would represents the “happiness”

 

“ยิ้ม” เป็นโรคติดต่อทางสายตา ถ้าเราบังเอิญสบตากับคนที่มี “รอยยิ้ม” เราจะเผลอ “ยิ้ม” ออกมาโดยไม่รู้ตัว

👉A smile is like the infectious disease. If we make eye contact with anyone who is smiling, we will respond by smiling, as well.

 

Vocab

• the bottom of one’s “hearts (n): ก้นบึ้งของหัวใจ

• represent (v): สะท้อน

• happiness (n): ความสุข

• infectious disease (n): โรคติดต่อ

• make eye contact (v): สบตา

• by chance (adv): โดยบังเอิญ

• respond (v): ตอบสนอง 

• as well (idiom): ด้วย เช่นกัน

 

========

 

5. A Real Good Friend 

 

เพื่อนที่คอยพร่ำเตือนในยามที่เราหลงกระทำผิด นั่นแหละ คือ กัลยาณมิตร แท้จริง

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉 “A friend who repeatedly warns us when we make mistakes is a real good friend.”

 

Vocab

• repeatedly (adv.): ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

• warn (v): เตือน

• make mistakes (v): ทำผิด

 

6. Don’t be complicated.

 

ชีวิตคนเรามันสั้นนัก อย่าทำตัวเองให้ซับซ้อน รักให้บอก เกลียดให้ถาม มีปัญหาให้เคลียร์

(เครดิต: โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล)

 

👉 “Life is too short. Don’t be complicated. If you love, you should tell the truth to your beloved one. If you hate or wonder something, you should ask or make it clear. If you have a problem, you should figure it out.”

 

Vocab

• complicated (Adj.): ซับซ้อน

• truth (n): ความจริง

• beloved one (n): คนรัก

• hate (v): เกลียด

• wonder (v): สงสัย

• make it clear (v): ทำให้ชัดเจน

• figure it out (v): แก้ปัญหา

 

7. Apology VS Forgiveness 

 

การให้อภัยบ่งบอก ความมีจิตใจสูง เพราะต้องเอาชนะตัวเอง 

(เครดิต: พระปัญญานันทภิกขุ)

 

👉 “Forgiveness expresses a great mind because we needs to overcome ourselves.”

 

การขอโทษ เป็น ความอ่อนน้อมที่เข้มแข็งที่สุด

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉 “Apology” is the strongest humility.”

 

การให้อภัย เป็น ความเข้มแข็งที่อ่อนโยนที่สุด

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉 “Forgiveness” is the gentlest strength.

 

Vocab

• forgiveness (n): การให้อภัย

• express (v): บ่งบอก แสดงออก

• great mind (n): จิตใจสูง

• overcome (v): เอาชนะ

• apology (n): การขอโทษ

• humility (n): ความอ่อนน้อม

• strongest (adj): เข้มแข็งที่สุด

• strength (n): ความเข้มแข็ง

• gentlest (adj): อ่อนโยนที่สุด

 

8. Sorry VS Untrustworthy

 

อย่ากล่าวคำว่า “ขอโทษ” ในวันที่สายเกินไป เพราะจะไม่เหลืออะไร นอกจาก “ความไม่ไว้ใจ” และหัวใจที่แตกสลาย

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉Don’t say “sorry” when it is too late; because there is nothing left, except the “untrustworthiness” and a crumpled heart.

 

Vocab

• except (prep): ยกเว้น นอกจาก 

• untrustworthy (adj): ไม่ไว้ใจ

• untrustworthiness (n): ความไม่ไว้ใจ

• crumpled heart (n): หัวใจที่แตกสลาย

 

9. Keep Calm & Be tolerant

 

เมื่อคนอื่นมีอารมณ์ร้อน จงเงียบและเย็นไว้ จะทำให้เห็นหนทางแก้ไข

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉When someone has a bad temper, “be silent and keep calm.”. Then we would discover the 

solution.

 

เมื่อตนเองมีอารมณ์โกรธ จงอดทนอดกลั้น จะทำให้พบสวรรค์ในชีวิต

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉When we are irritated, “be patient and tolerant”, then we would perceive the delight of life.

 

Vocab

• bad temper (n): อารมณ์ร้อน อารมณ์ไม่ดี

• silent (adj.): เงียบ

• keep calm (v): ใจเย็นๆ

• discover (n): ค้นพบ

• solution (n): ทางแก้ไข

• irritated (adj.): อารมณ์โกรธ

• patient (adj.): อดทน

• tolerant (adj.): อดกลั้น

• perceive (v): รับรู้

• delight (n): ความปิติ ความสุข

 

10. Kindness VS Anger 

 

“เมตตา” มีแต่สร้างประโยชน์

“โกรธ” มีแต่สร้างหายนะ

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉 “Kindness” provides only benefits.

👉 “Anger” causes only disasters.

 

“เมตตา” ช่วยให้ชีวิตคิดบวก

“อิจฉา” ส่งให้ชีวิตติดลบ

(เครดิต: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ)

 

👉“Kindness” will enhance positive thinking.

👉 “Jealousy” will influence negative life.

 

Vocab

Kindness (n): เมตตา

provides (v): ให้

benefits (n): ประโยชน์

Anger (n): โกรธ

causes (v): เป็นสาเหตุ

disasters (n): หายนะ

enhance (n): ทำให้เพิ่มขึ้น

positive (adj.) แง่บวก

positive thinking (n): คิดบวก

Jealousy (n): ความอิจฉา

influence (v): มีอิทธิพล

negative (n): แง่ลบ

 

ธรรมะในวันแห่งความรัก​

#DhamaInLove
#ธรรมะในวันแห่งความรัก

 

💞“Love is all around, and🙏 Dhama is a truth.” แหม่....ธีมของ ELT วันนี้ช่างลงตัวเสียเหลือเกิน ลงตัวอย่างไร?👉 ก็เพราะในเดือน กุมภาพันธ์ นี้ เรามี 2 เทศกาลสำคัญเกิดขึ้น นั้นคือ วันมาฆะบูชา 🙏และ วันวาเลนไทน์🌹💝👉 ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลของความรัก ELT จึงจัดธีม Dhama in Love💘ขึ้น เพื่อให้คนมีความรักอย่างเราๆ รู้จักรักให้เป็น อิ่มเอม และ มีความสุขกับความรักเสมอนะค่า 👉 เอ่อม... ความรักไม่ได้มีแค่ การรักแบบแฟน 💏 เท่านั้นนะคะ ความรักมีหลายรูปแบบน่า... ไม่ว่าจะ รักแบบเพื่อน 👭พี่น้อง หัวหน้า ลูกน้อง ญาติ ที่สำคัญ รักพ่อ👨‍👩‍👧 รักแม่ 🤱 รักครอบครัว 👨‍👩‍👧‍👧 ก็ถือเป็นความรักที่สำคัญกับเราทั้งหมด อย่าลืมว่า Love is all around.👉ดังนั้น วันนี้ ELT จึงขอแบ่งปัน ภาษาอังกฤษอินเลิฟๆ ในมุมมองของธรรมะ ที่เหล่าพระอาจารย์ และ คนดังสายบุญต่างๆ ได้สอนไว้ใน version ภาษาไทย และ ELT แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้กันนะคะ

••••••••••••••••••••

 

🌹🌹วาเลนไทน์นี้ 🌹🌹ELT ชวนมอบของขวัญให้คนพิเศษเมื่อสมัครเรียน 14-16 กุมภานี้รับส่วนลดทันที 50%

👉มา 2 จ่าย 1

👉ลง 1 รับ 2

••••••••••••••••••••

 

รีบจูงมือคนพิเศษมาสมัครด่วนๆๆ เลยน่า

••••••••••••••••••••

ไม่มีของขวัญใด จะมีค่าเท่าการศึกษา เชื่อพี่ 

••••••••••••••••••••

สนใจจองโปรโมชั่น และสอบถามข้อมูล☎ โทร 088-8190895📩  Line: @engterminal🌐 

englishterminal

Call us Click!!

สาขาสะพานใหม่-รามอินทรา
3/301 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.​

สาขาเดอะทรี-ปทุมธานี
99/99-2 ศูนย์การค้าเดอะทรีอเวนิว ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สาขาเดอะคริสตัล-ชัยพฤกษ์
99/7 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล พีทีที ม.5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Copyright © 2021 ENGLISH TERMINAL

DBD engtermonal

สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

555/9 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

englishterminal