Air Pollution English เรียนภาษาอังกฤษในภาวะอากาศเป็นพิษ

Air Pollution English เรียนภาษาอังกฤษในภาวะอากาศเป็นพิษ ​

เรียนภาษาอังกฤษในภาวะอากาศเป็นพิษ


แคก แคก แคก สวัสดีค่ะแฟนๆ ช่วงนี้แอดเจ็บคอมากเลยค่ะ (ไม่ได้พูดเยอะนะคะ)
ก็แหม ก็พี่ฝุ่นเขาเล่นคลุ้งขนาดนี้ ออกไปไหนก็ยากที่จะเลี่ยงค่ะ 
แต่ถึงกระนั้น ในเรื่องแย่ๆ ก็ยังมีเรื่องดีๆค่ะ เรื่องดีๆที่แอดว่าก็คือ…แอดสามารถหาวิธีให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่แฟนๆได้อีกแล้ว…เย้!!!
มาค่ะ ลุยกันเลยดีกว่า แอดไม่อยากพูดเยอะแล้วค่ะ เจ็บคอ แคก แคก แคก

1. Pollution: มลภาวะ มลพิษ

Bangkok is full of polluted air. The air pollution is very unhealthy.

 กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยอากาศที่เป็นมลพิษ ซึ่งมลพิษทางอากาศนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราเสียด้วย

-------------------

Vocabularies:

- Pollutant: สารพิษ ของเสีย

- Air pollution: มลภาวะทางอากาศ

- Unhealthy: ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ที่สุขภาพไม่ดี

 

2. Bangkok Metropolitan Region: กรุงเทพฯและปริมณฑล

People in the Bangkok Metropolitan Region are harmed by the polluted air in the sky.

ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้รับอันตรายจากมลพิษทางอากาศนี้

-------------------

Vocabularies:

- Harm: ทำอันตราย ทำร้าย

 

 

3. The Pollution Control Department: กรมควบคุมมลพิษ

The Pollution Control Department always reports and warns us about the natural threat.

กรมควบคุมมลพิษคอยรายงานและเตือนพวกเราเรื่องภัยคุกคามธรรมชาตินี้เสมอๆ

-------------------

Vocabularies:

- Control: ควบคุม

- Department: แผนก กรม

- Warn: เตือน

- Natural: ตามธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ

- Threat: การคุกคาม

 

4. Smog: หมอกควัน

At the very first time, some people misunderstand that the smog, the smoke, and the soot are the morning fog.

ช่วงแรกๆ ผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหมอกควัน ควันไฟ และเขม่าเหล่านี้คือหมอกที่ปกคลุมยามเช้า

-------------------

Vocabularies:

 

- At the very first time: ครั้งแรกๆ ช่วงแรกๆ

- Misunderstand: เข้าใจผิด

- Smoke ควันไฟ ควันบุหรี่ ควันเผาไหม้

- Soot: เขม่า

- Fog หมอก

 

5. Dust: ฝุ่น

Nowadays, it’s not safe to breathe the smog in and fight with the dust with no protection.

ทุกๆวันนี้ การหายใจเอาหมอกควันเข้าไป และรับมือกับฝุ่นโดยปราศจากการป้องกันเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยเอาเสียเลย

-------------------

Vocabularies:

- Safe: ปลอดภัย

- Breathe in: หายใจเข้า

- Fight: ต่อสู้ รับมือ

- Protection: การป้องกัน

 

6. Hygienic mask: หน้ากากอนามัย

Hence, people wear hygienic masks as they go to work or go outside.

ดังนั้น ผู้คนจึงสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปทำงานหรือออกไปข้างนอก

-------------------

Vocabularies:

- Wear: สวมใส่

- Outside: ข้างนอก

 

 

7. Impact/ Effect: ผลกระทบ

According to the health impact, children and the elderly are warned not to do activities outdoors.

เนื่องจากผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว เด็กๆและผู้สูงอายุได้รับการเตือนไม่ให้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน

-------------------

Vocabularies:

- The elderly: ผู้สูงวัย ผู้สูงอายุ

- Warn: เตือน

- Activity: กิจกรรม

 

8. Water-spraying drones: โดรนฉีดละอองน้ำ

Some areas fight with the pollution by using water-spraying drones. 

ในบางพื้นที่ใช้โดรนฉีดละอองน้ำเพื่อสู้กับมลพิษทางอากาศ

-------------------

Vocabularies:

- Area: พื้นที่

 

9. Artificial Rain: ฝนเทียม

Lately, artificial rain is produced to solve the problem.

ล่าสุด มีการจัดทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหานี้

-------------------

Vocabularies:

- Artificial: เทียม ปลอม ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น

 

10. Air quality: คุณภาพอากาศ

However, this problem cannot be completely solved. The level of the quality air is still dangerous.

อย่างไรก็ตาม ปัญหามลภาวะทางอากาศนี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ คุณภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์อันตาย

-------------------

Vocabularies:

- Solve: แก้ปัญหา

- Quality: คุณภาพ

 

englishterminal

Call us Click!!

สาขาสะพานใหม่-รามอินทรา
3/301 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.​

สาขาเดอะทรี-ปทุมธานี
99/99-2 ศูนย์การค้าเดอะทรีอเวนิว ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สาขาเดอะคริสตัล-ชัยพฤกษ์
99/7 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล พีทีที ม.5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Copyright © 2021 ENGLISH TERMINAL

DBD engtermonal

สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

555/9 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

englishterminal