ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกับภาษาอังกฤษทั่วไป ต่างกันอย่างไร

ในยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาธุรกิจแล้ว ดังนั้นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจก็ถูกพัฒนาให้เป็นภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการทำธุรกิจเท่านั้น วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และก็ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้คำศัพท์ทางธุรกิจ แน่นอนว่าจะต้องมีการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ แต่จริงๆแล้วมีอีกหลายสิ่งที่มากกว่านั้น ซึ่งมันก็คือการได้ใช้ทักษะการสื่อสารโดยเพียงแค่ใช้ภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้น

มันมีคำศัพท์อีกหลายอย่างที่ใช้เฉพาะในเชิงธุรกิจและภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะวันต่อวัน เรามาดูข้อแตกต่างกันดีกว่า

 

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจมีแนวทางและเป้าหมาย

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจจะเน้นไปทางการงานมากกว่าและจะฟังมีเป้าหมาย ในขณะที่คนเรียนภาษาอังกฤษทั่วๆไปอาจไม่รู้ว่าจะใช้ประโยคอย่างไรหรือเมื่อไรในสถานการต่างๆ

 

คำศัพท์เฉพาะ

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจจะมีการใช้คำศัพท์เฉพาะอยู่เป็นประจำที่จะโยงไปถึงธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ผู้ใช้กำลังทำอยู่เช่น บัญชี งานโฆษณา ทรัพยากรบุคคล สื่อสังคม การตลาด การวางแผนธุรกิจ และอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปอาจหรือไม่อาจใช้ศัพท์เฉพาะทางเหล่านี้ในทุกๆวัน

 

แรงจูงใจที่ต่างกัน

ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปจะมีแรงจูงใจการเรียนน้อยกว่าผู้ใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในการเตรียมตัว ผู้ใช้ทั่วไปจะใช้คำศัพท์ชีวิตประจำวันตามสถานการและอาจถือเป็นคำศัพท์ที่ไม่เป็นทางการ ในขณะที่ผู้ทำธุรกิจจะต้องเตรียมคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับการสื่อสารกับเจ้านายหรือว่าการนำเสนองาน

 

ทักษะที่ต้องเรียน

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจไม่ใช่แค่การใช้ภาษาที่สอง ทักษะที่ต้องเรียนต่างก็เป็นทักษะที่เจ้าของภาษาก็ต้องเรียนรู้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นการเขียนจดหมายทางธุรกิจที่ดี

 

เป็นทางการกับไม่เป็นทางการ

อีกตัวอย่างหนึ่งที่ต่างกันไปสำหรับภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจคือการใช้ภาษาที่เป็นทางการในขณะที่ภาษาอังกฤษทั่วไปจะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ข้อแตกต่างจะเห็นได้จากการใช้คำต่างๆ

 

เมื่อคุณต้องการอะไรบางอย่าง

GE: Please make sure you arrive on time.

BE: Please ensure that your arrival is on time.

ทั่วไป: ช่วยมาให้ทันนะ

ธุรกิจ: กรุณามาก่อนเวลานะครับ

 

GE: Please give him your travel plans.

BE: Please provide him with your itinerary

ทั่วไป: ส่งแผนการเดินทางให้เขาด้วย

ธุรกิจ: กรุณาส่งแผนการเดินทางให้ด้วยครับ

 

การได้และการรับ

GE: When will I get the package?

BE: When will I receive the email?

ทั่วไป: จะได้ของเมื่อไร

ธุรกิจ: จะได้รับสินค้าเมื่อไรครับ

 

พูดคุยและการสนทนา

GE: Let’s talk about it now.

BE: Let’s discuss it now.

ทั่วไป: คุยกันตอนนี้เลย

ธุรกิจ: เรามาสนทนากันเลยครับ

 

ต้องการและความจำเป็น

GE: I need some help.

BE: I require some assistance.

ทั่วไป: ช่วยหน่อย

ธุรกิจ: ผมต้องการความช่วยเหลือครับ

 

บอกและอธิบาย

GE: Please tell why you are late.

BE: Please explain why you are late.

ทั่วไป: บอกหน่อยทำไมถึงสาย

ธุรกิจ: รบกวนอธิบายถึงเหตุผลที่มาช้าหน่อยครับ

 

บอกให้มากขึ้นและขยายความ

GE: Let’s talk more about this topic.

BE: Let’s elaborate on this topic.

ทั่วไป: มาพูดถึงเรื่องนี้กัน

ธุรกิจ: เรามาขยายความเรื่องนี้กัน

 

ผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในที่ทำงานทั่วโลกส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เจ้าของภาษา ดังนั้นสิ่งสำคัญของภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจคือจะต้องใช้ได้กับหลายวัฒนธรรม ผู้สอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่ดีจะต้องคอยคำนึงถึงสิ่งนี้และจะต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียนมากกว่าให้ผู้เรียนปรับตัวเข้าหาตน

 

แหล่งที่มา : http://termcoord.eu/2015/07/business-english-vs-general-english

http://keyenglish.ro/articles/how-is-business-english-different-from-general-english.html

https://www.einsteincollege.vic.edu.au/blog/10-differences-between-general-and-business-english 

 

06engterminal.com

 

englishterminal

Call us Click!!

สาขาสะพานใหม่-รามอินทรา
3/301 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.​

สาขาเดอะทรี-ปทุมธานี
99/99-2 ศูนย์การค้าเดอะทรีอเวนิว ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สาขาเดอะคริสตัล-ชัยพฤกษ์
99/7 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล พีทีที ม.5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Copyright © 2021 ENGLISH TERMINAL

DBD engtermonal

สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

555/9 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

englishterminal