ทักษะการสื่อสารที่ดีจะเตรียมพื้นฐานอาชีพในอนาคตของคุณ​

ทักษะการสื่อสารที่ดีจะเตรียมพื้นฐานอาชีพในอนาคตของคุณ

การสื่อสารคือหัวใจของทุกองค์กร ทุกเรื่องที่เราปฏิบัติในที่ทำงานนั้นเป็นผลมาจากการสื่อสาร การเป็นผู้สื่อสารที่ดีเยี่ยมจึงสามารถช่วยให้คุณได้งานแรกในเส้นทางอาชีพสายใหม่ และยืนยันว่าอนาคตนั้นจะสวยงาม สามารถทำให้คุณโดดเด่นเหนือผู้สมัครคนอื่นๆ ช่วยให้คุณกลายเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำหน้าที่เป็นดั่งขั้นบันไดที่จะพาคุณไปสู่ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบใหม่ๆ และความก้าวหน้าในอาชีพ ในขณะที่คุณพัฒนาในอาชีพไปเรื่อยๆ คุณจะทราบว่าเหตุใดทักษะการสื่อสารจึงจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น

  
ได้งาน


ทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณได้สัมภาษณ์งานและได้งานแรกในสายอาชีพ ความสามารถในการถ่ายทอดทุกความรู้และความสามารถของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการพูดหรือเขียน จะทำให้กระบวนการสมัครงานของคุณนั่นราบลื่น 


ผู้อื่นเข้าใจในตัวคุณ 

 

ผู้สื่อสารที่ดีสามารถอธิบายความคิดของพวกเขาให้แก่ผู้อื่นได้ในรูปแบบที่มีเหตุมีผลและเข้าใจง่าย คุณจะสามารถอธิบายให้หัวหน้าทราบว่าคุณจะตั้งใจทำงานให้ออกมาดี นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและแน่ใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทั้งบริษัทและลูกค้า 


เข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด 


หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของทักษะการสื่อสารที่ดีก็คือความสามารถในการฟัง บุคลากรในแวดวงธุรกิจนั้นจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และเป้าหมายของบริษัทรวมถึงความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งเหล่านี้เริ่มจากทักษะการฟังที่ดี หากอยากสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งหัวหน้าและลูกค้า คุณต้องตั้งใจฟังพวกเขา และเมื่อทำงานเสร็จแล้ว คุณก็ต้องรับฟังเกี่ยวกับข้อติชมเพื่อพิจารณาว่าจุดใดบ้างที่ทำได้ดีและมีจุดใดที่ต้องปรับปรุง

 
ทำงานสำเร็จ 


ในการทำงานนั้น คุณต้องมีการขอข้อมูล ถกเถียงปัญหา มอบคำสั่ง ทำงานเป็นกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า หากคุณต้องการได้มาซึ่งความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปัจจุบันสถานที่ทำงานก็มีความเป็นนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆ การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง


ความก้าวหน้าในอาชีพ 


เหล่านายจ้างต่างก็ต้องการให้พนักงานสามารถคิดได้ด้วยตัวเอง กระตือรือร้น และแก้ปัญหาเป็น รวมไปถึงต้องการพนักงานที่ใส่ใจในความสำเร็จระยะยาวของบริษัท หากคุณอยากให้ผู้อื่นเห็นว่าคุณคือสมาชิกที่มีคุณค่าขององค์กร สิ่งสำคัญนั้นไม่ใช่เพียงทำงานให้ดี แต่รวมไปถึงการถ่ายทอดความคิดของคุณว่าต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทให้ดีขึ้นได้ 


ประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 


ตัวอย่างประโยชน์ที่คุณและองค์กรของคุณจะได้รับจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ:


▪ การตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เฉียบขาดกว่าเดิม
▪ ผลิตภาพที่สูงขึ้น
▪ ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและคล่องแคล่วขึ้น
▪ ยกระดับภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ
▪ ยืนยันการตอบสนองที่สำเร็จผล 


อาชีพสำหรับผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี 


หากการสื่อสารคือจุดแข็งของคุณ และคุณกำลังมองหางานที่สามารถใช้จุดแข็งนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายความรับผิดชอบในหน้าที่ ตัวอย่างทางเลือกอาชีพก็อย่างเช่น:


▪ การตลาดและประชาสัมพันธ์
▪ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
▪ ดูแลเด็กและการศึกษา 
▪ สื่อสารมวลชน 
▪ การจัดการและบริหารออฟฟิศ

 

 

ที่มา: https://shirleytaylor.com/shirleys-articles/why-are-communication-skills-important

https://www.oxbridgeacademy.edu.za/blog/careers-for-people-with-good-communication-skills

https://www.careerquest.edu/blog/2015/01/why-good-communication-skills-are-essential-your-future-career 

09-engterminal_com_Phanchita

 

 

englishterminal

Call us Click!!

สาขาสะพานใหม่-รามอินทรา
3/301 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.​

สาขาเดอะทรี-ปทุมธานี
99/99-2 ศูนย์การค้าเดอะทรีอเวนิว ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สาขาเดอะคริสตัล-ชัยพฤกษ์
99/7 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล พีทีที ม.5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Copyright © 2021 ENGLISH TERMINAL

DBD engtermonal

สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

555/9 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

englishterminal